Aanmelden

 

Aanvraagformulier lidmaatschap Navah

 

 

 

 

 

Wij hanteren de voorschriften van de AVG en gaan zorgvuldig met uw gegevens om.
Kinderen tot 18 jaar betalen geen contributie.
De contributie wordt na de eerste aanmelding in rekening gebracht, daarna jaarlijks in
januari. Aanmelding na 1 oktober van het lopende jaar worden niet berekend. Het eerstvolgende jaar, medio januari volgt de factuur voor het gehele volgend jaar. Opzeggen dient u voor 1 november van het lopende jaar te doen. 

 
Beveiligingscode Beveiligingscode